– Intakegesprek (1 uur) : € 45,-
– Individueel (1 tot 1,5 uur) : € 85,-
– Groep (anderhalf uur) : € 45,- per persoon (maximaal 5 personen)

De prijzen zijn inclusief gebruik van materialen.

* Als bij verhindering minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht.

Vergoeding verzekeraars:
Vaktherapie beeldend wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed. In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve zorg en wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Kijk op zorgwijzer.nl welke verzekeringen dat zijn. Soms wordt een gedeelte van een sessie vergoed of verloopt de vergoeding volgens een vast budget. Theo Olling is zowel bij de FVB als bij de NFG geregistreerd, dus alle genoemde vergoedingen zijn van toepassing.

Wanneer u onder behandeling bent bij een BIG geregistreerde behandelaar zoals een Psychiater, Psycholoog of Psychotherapeut is het ook mogelijk dat er een verwijzing voor de Beeldende therapie wordt afgegeven. In dat geval kan de hoofdbehandelaar (bijv: de psychiater) voor een aantal uren een verwijzing naar de Vaktherapeut beeldend doen.

In sommige gevallen is deze therapie aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, vraag dit na bij uw accountant of belastingadviseur.

Ik ben dus een NFG-hulpverlener geregistreerd in de vakgroep VPMW en voor veel cliënten bestaat de mogelijkheid om de behandelingen vergoed te krijgen.

Enkele zorgverzekeraars eisen dat zorgprofessionals, naast een registratie bij een erkende beroepsorganisatie, ook geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie. Lees daarom altijd zorgvuldig de (aanvullende) polis van de zorgverzekeraar. Olling Art In is ook aangesloten bij een koepelorganizatie;

Theo Olling is onder lidnummer 4630 ingeschreven bij:
Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT)
Zelfstandig Gevestigde VakTherapeuten (ZGVT)

Het kan zijn dat bepaalde vormen van hulpverlening of therapievormen zijn uitgesloten. Doorgaans geldt dat alleen curatieve hulpverlening wordt vergoed. Olling Art Inn valt onder curatieve hulpverlening en niet onder Coaching of begeleiding. Onze produkten, relatietherapie “samen in beeld” en Art Coaching vallen dus buiten het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraar.

Ook kunt u informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsebonden budget). Soms zijn er ook mogelijkheden via andere uitkeringsinstanties of uw werkgever.

PGB: Als Vaktherapie beeldend wordt ingezet als activerende of ondersteunende begeleiding kan deze worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Het gaat hierbij om “activiteiten die gericht zijn op herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek.” (omschrijving van CIZ).

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2019
Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier.

*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.4