Als je je onveilig hebt gevoeld tijdens je jeugd, bijvoorbeeld door lichamelijk geweld, ernstige emotionele verwaarlozing, of seksueel misbruik kan dat je verdere leven klachten opleveren. Veel mensen hebben naast verschijnselen die bij PTSS (posttraumatische stress stoornis) kunnen voorkomen, ook last van negatieve zelfbeleving en een negatief zelfbeeld. De draagkracht is in veel gevallen niet groot en vaak is er ook sprake van bijkomende problematiek.

Het is ook mogelijk dat je als kind in oorlogsomstandigheden hebt geleefd, pijnlijke medische handelingen hebt moeten ondergaan, traumatische verliezen in het gezin hebt geleden of als kind getuige bent geweest van geweld. Ook de zogenaamde naoorlogse generatie kan als gevolg van de historische oorlogsomstandigheden van ouders ‘secundair’ getraumatiseerd zijn. De manier waarop je de gebeurtenissen uit jouw kindertijd hebt ervaren, is belangrijker dan de aard van de gebeurtenissen zelf. 

Hulpvragen van mensen met vroegkinderlijk trauma

  • Ik wil weer kunnen slapen zonder dat mijn nachten beheerst worden door mijn nachtmerries
  • Ik word achtervolgd door beelden en herinneringen uit mijn verleden. Hoe kan ik mijn verleden een plaats geven?